Hoe werkt Neurofeedback training

Schematisch overzicht van de Neurofeedback training.

NF Schema- De client is met sensoren verbonden aan de trainingscomputer
- De client kijkt een film of luistert muziek
- De trainingscomputer zoekt naar onbalans in de hersenactiviteit
- Bij waarneming van een onbalans stuurt de computer een 'hapering' in de film en/of muziek.
- De hersenen van de client nemen via ogen/oren de 'hapering' waar.
- De hersenen reageren op deze 'hapering', en werken er aan om de onbalans in het vervolg te      voorkomen.

Om de hersenactiviteit te kunnen meten worden er zorgvuldig twee sets sensoren op het hoofd van de client bevestigd, die met geleidende pasta, op hun plaats worden gehouden. Via deze sensoren worden de hersengolffrequenties gemeten en in beeld gebracht. Tijdens de training kan de client rustig achterover gaan zitten in een comfortabele stoel en genieten van beeld en muziek.

De trainer zit achter een eigen scherm van de trainingscomputer, hierin wordt de informatie vanuit de hersenen  uitlezen. Dit scherm laat precies zien in welke hersengolven onder- of overactiviteit optreedt en hoe de samenwerking verloopt tussen de linker- en de rechter hersenhelft. Tijdens de training stelt de software continu de gestelde doelen en de mate van feedback bij zodat optimaal wordt getraind.

Als de hersengolven het gewenste patroon van evenwichtige verdeling van de diverse soorten hersengolven vertonen, spelen muziek en beeld gewoon door. Overheersen echter bepaalde niet gewenste frequentiepatronen dan stoppen beeld en muziek een fractie van een seconde (de 'hapering'). De hersenen reageren hier automatisch op door een meer evenwichtig verdeeld hersengolfpatroon te produceren zodat beeld en muziek weer doorlopen.

Neurofeedback training registreert via sensoren de verhouding tussen de diverse hersengolf frequenties. Op het moment dat ergens in het gehele systeem turbulentie of instabiliteit optreedt, wordt er door het Neurofeedback systeem een feedbackmoment gegenereerd (= het kort stoppen van beeld en geluid). De hersenen reageren automatisch op natuurlijke wijze op deze 'informatie' door zich te reorganiseren en naar een meer stabiel hersengolfpatroon te zoeken.

Waarom werkt Neurofeedback training?

Je kunt het vergelijken met een rijdende auto. Als bijvoorbeeld het rechter voorwiel niet goed uitgelijnd is, heeft de auto de nijging naar rechts te trekken. Zolang je het stuur goed vasthoud en continue tegenstuurt is er niets aan de hand. Maar als je even niet oplet en het stuur los laat gaat de auto toch zijn eigen richting uit. Vaak kan je dan nog bijsturen, maar soms lukt dat niet meer en kom je ongewild in de berm terecht, met alle gevolgen van dien. Zowel het steeds maar weer bijsturen als het ongewild naast de rijbaan komen kan vervelende gevolgen hebben en kost altijd onnodig veel energie.

Door vaak te trainen zullen je hersenen vanzelf gaan “uitlijnen” en blijf je van nature zelf op koers. De energie wordt weer goed benut en het is weer een plezier om “auto” te rijden.