Erkenning

NVNF

Nederlandse Vereniging voor NeuroFeedback

De NVNF heeft als doel de bekendheid en kwaliteit van neurofeedback volgens de Zengar integrale, non-lineaire methode te bevorderen en ontwikkelen, en doet dit door zich o.a. actief bezig te houden met:

 • het bevorderen van de beoefening van Zengar neurofeedback binnen Nederland;
 • het in stand houden en handhaven van een beroepscode die van kracht is voor aangesloten neurofeedback trainers;
 • het verkrijgen van officiële erkenning en vergoeding van Zengar neurofeedback binnen de algehele gezondheidszorg;
 • het dienen van de maatschappelijke en beroepsbelangen van aangesloten Zengar neurofeedback trainers;
 • het bieden van een platform aan de leden voor uitwisseling van kennis en ervaring in een veilige, empatische en warme omgeving;
 • het op peil brengen en houden van de kwaliteit van de Zengar neurofeedback trainers door het aanbieden van bij- en nascholingen;
 • het opzetten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van neurofeedback;
 • het formeren van regionale intervisiegroepen.

Naar de site van NVNF

 

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens staat voor het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens.

Missie
Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving.

Visie
Het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens is fundamenteel voor de werking van de rechtstaat. De Autoriteit Persoonsgegevens beschermt dit grondrecht door:

 • overtredingen van de wet aan te pakken;
 • over nieuwe regelgeving te adviseren;
 • op de hoogte te zijn van de dilemma’s die in de samenleving spelen op het gebied van de privacy;
 • overheid, bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties alert te maken op hun verantwoordelijkheid bij de bescherming van persoonsgegevens;
 • informatie te verstrekken waarmee mensen hun recht kunnen uitoefenen;
 • resultaten van toezicht en handhaving openbaar te maken;
 • nationaal en internationaal samenwerking te zoeken ten behoeve van de bescherming van persoonsgegevens.

Naar de site van de Autoriteit Persoonsgegevens

The Trail is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer:  m1366843


overzicht