Reiki crisislijn

Reiki op afstand in crisissituaties.

door Jeroentje de Jong en Anka Utberg

Cursisten die Reiki II gedaan hebben bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de Reiki Crisislijn. Een kring van op dit moment 15 mensen die de hulpvrager gedurende 9 dagen Reiki op afstand geven gedurende ca. 20 minuten per dag. De hulpvrager ontvangt dus negen dagen lang minimaal 10x per dag een Reiki afstandsbehandeling voor een symbolisch bedrag van € 20,00. Daarna wordt nog door 2 mensen 2 dagen nabehandeld.

Wie kan de hulp aanvragen? Iedereen die in een crisis verkeert of gaat verkeren zoals bijvoorbeeld: een operatie, een scheiding, verlies van een dierbare, geestelijke en/of lichamelijke nood etc. Hulpvraag voor dieren is ook mogelijk. Voorwaarde is dat de hulpvrager zelf zijn of haar aanvraag doet. In geval van een kind kan een ouder/verzorger de aanvraag doen. In geval dat de hulpvrager niet in staat is om zelf de aanvraag te doen kan een dichtbij staand familielid de aanvraag doen.

Wij willen voorkomen dat een persoon die niet voor Reiki openstaat of geen hulp op deze wijze wenst te ontvangen dit ongevraagd krijgt via een (beslist goedbedoelende) ander.

Hoe hulp aanvragen? - De Crisislijn wordt gecoördineerd door Anka Utberg, zij is te bereiken via telefoon: (071) 522 65 32 (fam. Luijben) of email ankautberg@outlook.com. Na de aanvraag zal Anka contact opnemen met de hulpvrager voor verdere informatie. Anka stelt daarna de Crisislijn in werking. Na de 9+2 dagen zorgt Anka voor contact en evaluatie.

 

overzicht

informatie aanvraag