ADHD

Bestempeld als ADHD?

Vroeger had je in de klas de 'drukke' kinderen en de 'domme' kinderen. Met de kennis van dit moment zijn veel meer diagnoses te stellen en zal het 'drukke' kind al snel bestempeld worden als hyperactief of ADHD en het 'domme' kind blijkt niet zo dom, maar blijkt na onderzoek Dyslectisch te zijn. Ook stempels als Autisme en PDD-NOS komen op dit moment geregeld voor.

Voor heel veel van deze aandoeningen worden medicijnen voorgeschreven. Veel medicijnen zijn vooral bedoeld als symptoom bestrijding. Dat betekent dat het medicijn wel degelijk werkt, maar dat aan de oorzaak van het probleem niet wordt gewerkt. Dit zien wij bij medicijnen als Ritalin en anti-depressiva. 

Veruit de meeste van deze aandoeningen vinden hun oorsprong in een onbalans in de hersenen. Om de hersenen beter in balans te krijgen, hebben wij erg goede ervaringen met Neurofeedback. Zie voor meer informatie op onze site de pagina's over Neurofeedback of bekijk het volgende informatie-filmpje (via Youtube).

Wij willen jullie de volgende quote meegeven van een zesjarige ADHD-er die na vier trainingen het volgende antwoord gaf op de vraag "hoe gaat het nu met jou": het is niet meer zo vol in mijn hoofd" was zijn eenvoudige, maar zeer doeltreffende antwoord. Terwijl hij tijdens de trainingen heerlijk op de stoel naar een tekenfilm heeft zitten kijken. Hij had geen idee dat hij werd getraind tijdens het kijken.

overzicht

informatie aanvraag