Neurofeedback gebruikt het vermogen van de hersenen om te leren en nieuwe neurale netwerken aan te leggen.

Een van de eigenschappen van de hersenen is dat zij in staat zijn zich aan te passen aan nieuwe situaties en daarvan te leren. Tevens kunnen de hersencellen nieuwe verbindingen leggen en bepaalde functies van elkaar overnemen. Neurofeedback training maakt gebruik van deze eigenschappen, het zelfregulerend vermogen van de hersenen en het vermogen om informatie te verwerken, te leren, veranderingen te signaleren en hier vervolgens op te reageren met herstructureren naar een nieuw, meer stabiel evenwicht.

De training verbetert de samenwerking tussen de linker en rechter hersenhelft, waardoor er een balans ontstaat tussen de linker- en rechterkant. Hierdoor vermindert een scala van klachten.

De training richt zich op het signaleren van het ontstaan van teveel, te weinig of snel veranderde variaties of turbulentie in bepaalde frequentiegebieden. Vervolgens wordt deze informatie naar het centrale zenuwstelsel teruggekoppeld, dat deze informatie automatisch gebruikt om zich te herstructureren.